قاجار

قاجار

توسط ghazal
0 دنبال کننده26 آهنگ (57:35)
#عنوان
2
دستگاه سه گاه، زابل و حصار - میرزا حسینقلی
دستگاه سه گاه، زابل و حصار
02:52
3
دستگاه سه گاه، مخالف - میرزا حسینقلی
دستگاه سه گاه، مخالف
02:47
4
چهار مضراب (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
چهار مضراب (دستگاه چهارگاه)
02:49
5
درآمد (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
درآمد (دستگاه چهارگاه)
01:27
6
زابل (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
زابل (دستگاه چهارگاه)
01:37
7
تصنیف نگارا (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
تصنیف نگارا (دستگاه چهارگاه)
02:38
8
زابل ادامه (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
زابل ادامه (دستگاه چهارگاه)
02:23
9
حصار (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
حصار (دستگاه چهارگاه)
01:05
10
تصنیف بتا بتا (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
تصنیف بتا بتا (دستگاه چهارگاه)
02:54
11
حزان (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
حزان (دستگاه چهارگاه)
00:46
12
مخالف (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
مخالف (دستگاه چهارگاه)
01:40
13
منصوری (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
منصوری (دستگاه چهارگاه)
01:51
14
تصنیف از دلم بی خبری (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
تصنیف از دلم بی خبری (دستگاه چهارگاه)
03:50
15
رنگ (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
رنگ (دستگاه چهارگاه)
01:44
16
چهار مضراب (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
چهار مضراب (آواز اصفهان)
01:59
17
درآمد (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
درآمد (آواز اصفهان)
01:03
18
جامه دران (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
جامه دران (آواز اصفهان)
01:57
19
تصنیف تا به زلف خویش (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
تصنیف تا به زلف خویش (آواز اصفهان)
02:42
20
بیات راجع (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
بیات راجع (آواز اصفهان)
01:42
21
سوز و گداز (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
سوز و گداز (آواز اصفهان)
01:11
22
تصنیف نادیده رخت (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
تصنیف نادیده رخت (آواز اصفهان)
04:10
23
اوج (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
اوج (آواز اصفهان)
01:34
24
بوسلیک (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
بوسلیک (آواز اصفهان)
01:34
25
تصنیف بهشت عدن (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
تصنیف بهشت عدن (آواز اصفهان)
03:43
26
رنگ (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
رنگ (آواز اصفهان)
02:33
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام