آثار درویش خان

آثار درویش خان

توسط رحمان
1 دنبال کننده53 آهنگ (03:23:24)
#عنوان
1
پیش درآمد سه گاه (گروه نوازی) - فرامرز پایور
پیش درآمد سه گاه (گروه نوازی)
06:10
2
درآمد، زابل، مویه (کمانچه) - فرامرز پایور
درآمد، زابل، مویه (کمانچه)
08:09
3
چهار مضراب مخالف (سنتور و تمبک) - فرامرز پایور
چهار مضراب مخالف (سنتور و تمبک)
03:15
4
مخالف، زنگ شتر، فرود (سنتور) - فرامرز پایور
مخالف، زنگ شتر، فرود (سنتور)
04:21
5
رِنگ سه گاه (گروه نوازی) - فرامرز پایور
رِنگ سه گاه (گروه نوازی)
01:56
6
پیش درآمد افشاری (گروه نوازی) - فرامرز پایور
پیش درآمد افشاری (گروه نوازی)
05:31
8
چهار مضراب افشاری (تار و تمبک) - فرامرز پایور
چهار مضراب افشاری (تار و تمبک)
05:48
10
رِنگ افشاری (گروه نوازی) - فرامرز پایور
رِنگ افشاری (گروه نوازی)
04:57
11
رِنگ پریچهر و پریزاد (گروه نوازی) - فرامرز پایور
رِنگ پریچهر و پریزاد (گروه نوازی)
04:36
13
چهار مضراب اصفهان (تار و تمبک) - فرامرز پایور
چهار مضراب اصفهان (تار و تمبک)
04:53
15
رِنگ اصفهان (گروه نوازی) - فرامرز پایور
رِنگ اصفهان (گروه نوازی)
02:10
16
مارش ماهور (گروه نوازی) - فرامرز پایور
مارش ماهور (گروه نوازی)
01:51
17
02:54
18
چهار مضراب ماهور (سنتور و تمبک) - فرامرز پایور
چهار مضراب ماهور (سنتور و تمبک)
05:15
22
رِنگ قهر و آشتی (گروه نوازی) - فرامرز پایور
رِنگ قهر و آشتی (گروه نوازی)
01:27
23
پیش درآمد ماهور (گروه نوازی) - فرامرز پایور
پیش درآمد ماهور (گروه نوازی)
05:06
24
درآمد ماهور، چهار مضراب، داد (نی) - فرامرز پایور
درآمد ماهور، چهار مضراب، داد (نی)
07:00
26
چهار مضراب دلکش (سنتور و تمبک) - فرامرز پایور
چهار مضراب دلکش (سنتور و تمبک)
04:33
27
05:02
28
رِنگ ماهور (گروه نوازی) - فرامرز پایور
رِنگ ماهور (گروه نوازی)
03:01
29
پیش درآمد ابوعطا (گروه نوازی) - فرامرز پایور
پیش درآمد ابوعطا (گروه نوازی)
05:29
30
درآمد ابوعطا (گروه نوازی) - فرامرز پایور
درآمد ابوعطا (گروه نوازی)
02:04
31
چهار مضراب ابوعطا (تار و تمبک) - فرامرز پایور
چهار مضراب ابوعطا (تار و تمبک)
04:56
32
دنباله آواز ابوعطا (تار) - فرامرز پایور
دنباله آواز ابوعطا (تار)
02:38
34
رِنگ ابوعطا (گروه نوازی) - فرامرز پایور
رِنگ ابوعطا (گروه نوازی)
02:24
36
چهارمضراب ماهور (تدوین استاد صبا) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
چهارمضراب ماهور (تدوین استاد صبا)
04:29
37
01:35
39
05:14
40
پولکا (ماهور و چهارگاه) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
پولکا (ماهور و چهارگاه)
01:26
41
رنگ اصفهان (پریچهر و پریزاد) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
رنگ اصفهان (پریچهر و پریزاد)
02:13
43
پیش درآمد چهارگاه (به علاوه ی قسمت حصار از درویش خان) - ارشد تهماسبی و داریوش زرگری
پیش درآمد چهارگاه (به علاوه ی قسمت حصار از درویش خان)
05:36
45
01:49
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام