رنگهای قدیمی

رنگهای قدیمی

توسط رحمان
1 دنبال کننده88 آهنگ (03:18:00)
#عنوان
66
چهار مضراب (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
چهار مضراب (دستگاه چهارگاه)
02:49
67
درآمد (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
درآمد (دستگاه چهارگاه)
01:27
68
زابل (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
زابل (دستگاه چهارگاه)
01:37
69
تصنیف نگارا (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
تصنیف نگارا (دستگاه چهارگاه)
02:38
70
زابل ادامه (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
زابل ادامه (دستگاه چهارگاه)
02:23
71
حصار (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
حصار (دستگاه چهارگاه)
01:05
72
تصنیف بتا بتا (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
تصنیف بتا بتا (دستگاه چهارگاه)
02:54
73
حزان (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
حزان (دستگاه چهارگاه)
00:46
74
مخالف (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
مخالف (دستگاه چهارگاه)
01:40
75
منصوری (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
منصوری (دستگاه چهارگاه)
01:51
76
تصنیف از دلم بی خبری (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
تصنیف از دلم بی خبری (دستگاه چهارگاه)
03:50
77
رنگ (دستگاه چهارگاه) - خسرو انصاری
رنگ (دستگاه چهارگاه)
01:44
78
چهار مضراب (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
چهار مضراب (آواز اصفهان)
01:59
79
درآمد (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
درآمد (آواز اصفهان)
01:03
80
جامه دران (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
جامه دران (آواز اصفهان)
01:57
81
تصنیف تا به زلف خویش (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
تصنیف تا به زلف خویش (آواز اصفهان)
02:42
82
بیات راجع (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
بیات راجع (آواز اصفهان)
01:42
83
سوز و گداز (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
سوز و گداز (آواز اصفهان)
01:11
84
تصنیف نادیده رخت (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
تصنیف نادیده رخت (آواز اصفهان)
04:10
85
اوج (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
اوج (آواز اصفهان)
01:34
86
بوسلیک (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
بوسلیک (آواز اصفهان)
01:34
87
تصنیف بهشت عدن (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
تصنیف بهشت عدن (آواز اصفهان)
03:43
88
رنگ (آواز اصفهان) - خسرو انصاری
رنگ (آواز اصفهان)
02:33
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام