ردیف میرزا عبدالله . مثل احد بهجت

ردیف میرزا عبدالله . مثل احد بهجت

3 دنبال کننده119 آهنگ (02:27:24)
#عنوان
21
درآمد سوم - پیش زنگوله و زنگوله (دستگاه چهار گاه) - محمدرضا رستمیان
درآمد سوم - پیش زنگوله و زنگوله (دستگاه چهار گاه)
01:21
29
01:03
31
02:43
42
منصوری - قسمت اول (دستگاه چهار گاه) - محمدرضا رستمیان
منصوری - قسمت اول (دستگاه چهار گاه)
01:10
43
منصوری - قسمت دوم (دستگاه چهار گاه) - محمدرضا رستمیان
منصوری - قسمت دوم (دستگاه چهار گاه)
01:06
44
01:59
73
01:41
74
چهار پاره - مرادخانی (دستگاه ماهور) - محمدرضا رستمیان
چهار پاره - مرادخانی (دستگاه ماهور)
00:40
78
00:47
94
01:27
95
01:56
96
درآمد دوم - زنگ شتر (دستگاه راست پنجگاه) - محمدرضا رستمیان
درآمد دوم - زنگ شتر (دستگاه راست پنجگاه)
01:46
99
00:50
100
00:56
101
00:40
105
بال کبوتران (دستگاه راست پنجگاه) - محمدرضا رستمیان
بال کبوتران (دستگاه راست پنجگاه)
00:34
106
01:08
107
00:35
111
00:52
112
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه) - محمدرضا رستمیان
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنجگاه)
00:55
113
00:19
114
01:09
115
01:06
116
01:24
117
ماوراء النهر (دستگاه راست پنجگاه) - محمدرضا رستمیان
ماوراء النهر (دستگاه راست پنجگاه)
01:23
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام