ردیف آوازی

ردیف آوازی

2 دنبال کننده85 آهنگ (02:14:00)
#عنوان
1
01:45
4
03:04
5
02:28
8
01:12
10
03:40
12
درآمد ابوعطا - آواز ابوعطا - عبدالله دوامی
درآمد ابوعطا - آواز ابوعطا
02:24
13
رامکلی با تحریر سملی - آواز ابوعطا - عبدالله دوامی
رامکلی با تحریر سملی - آواز ابوعطا
02:33
15
01:22
16
01:04
18
تصنیف ابوعطا بهار دلکش - آواز ابوعطا - عبدالله دوامی
تصنیف ابوعطا بهار دلکش - آواز ابوعطا
01:42
19
تصنیف ابوعطا کبوتر - آواز ابوعطا - عبدالله دوامی
تصنیف ابوعطا کبوتر - آواز ابوعطا
01:27
20
00:48
21
درآمد دوم(روح الارواح) - آواز بیات ترک - عبدالله دوامی
درآمد دوم(روح الارواح) - آواز بیات ترک
02:37
22
01:37
25
روح الارواح - آواز بیات ترک - عبدالله دوامی
روح الارواح - آواز بیات ترک
01:26
29
تصنیف بیات ترک - آواز بیات ترک - عبدالله دوامی
تصنیف بیات ترک - آواز بیات ترک
02:19
37
00:50
38
01:50
42
00:05
43
01:49
46
تصنیف از کفم رها - آواز افشاری - عبدالله دوامی
تصنیف از کفم رها - آواز افشاری
00:57
48
01:24
51
01:32
53
01:11
54
01:44
57
00:56
60
اشاره به قرچه - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
اشاره به قرچه - دستگاه ماهور
00:52
63
01:07
64
01:10
65
راک عبدالله - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
راک عبدالله - دستگاه ماهور
01:02
66
تصنیف عشق تو - دستگاه ماهور - عبدالله دوامی
تصنیف عشق تو - دستگاه ماهور
02:42
70
01:13
74
تصنیف سه گاه - دستگاه سه گاه - عبدالله دوامی
تصنیف سه گاه - دستگاه سه گاه
02:10
75
درآمد اول - دستگاه چهارگاه - عبدالله دوامی
درآمد اول - دستگاه چهارگاه
00:56
76
درآمد دوم - دستگاه چهارگاه - عبدالله دوامی
درآمد دوم - دستگاه چهارگاه
00:43
79
01:34
82
01:09
83
02:34
84
02:13
85
تصنیف چهارگاه - دستگاه چهارگاه - عبدالله دوامی
تصنیف چهارگاه - دستگاه چهارگاه
02:58
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام