غزلیات مولوی

غزلیات مولوی

0 دنبال کننده21 آهنگ (54:57)
#عنوان
1
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو - احمد شاملو
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو
02:36
2
در وصالت چرا بیاموزم - احمد شاملو
در وصالت چرا بیاموزم
01:53
3
دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من - احمد شاملو
دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من
03:14
4
وه چه بی درنگ و بی نشان که منم - احمد شاملو
وه چه بی درنگ و بی نشان که منم
03:02
5
آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن - احمد شاملو
آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن
02:04
6
رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن - احمد شاملو
رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن
02:44
7
حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو،دیوانه شو - احمد شاملو
حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو،دیوانه شو
01:58
8
چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون - احمد شاملو
چه دانستم که این سودا مرا زین سان کند مجنون
01:36
9
نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم - احمد شاملو
نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم
02:39
10
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست - احمد شاملو
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست
05:30
11
بمیرید،بمیرید در این عشق بمیرید - احمد شاملو
بمیرید،بمیرید در این عشق بمیرید
02:17
12
زهی عشق،زهی عشق که ماراست خدایا - احمد شاملو
زهی عشق،زهی عشق که ماراست خدایا
02:30
13
تلخی نکند شیرین ذقنم - احمد شاملو
تلخی نکند شیرین ذقنم
01:56
14
مطرب مهتاب رو آنچه شنیدی مگو - احمد شاملو
مطرب مهتاب رو آنچه شنیدی مگو
03:09
15
یک خانه پر زمستان،مستان نو رسیدند - احمد شاملو
یک خانه پر زمستان،مستان نو رسیدند
02:16
16
یک خانه پر زمستان،مستان نو رسیدند جان جهان دوش کجا بودی - احمد شاملو
یک خانه پر زمستان،مستان نو رسیدند جان جهان دوش کجا بودی
01:47
17
ای یوسف خوشنام ما خوش می روی بر بام ما - احمد شاملو
ای یوسف خوشنام ما خوش می روی بر بام ما
02:10
18
دوش چه خورده ای دلا،راست بگو،نهان مکن - احمد شاملو
دوش چه خورده ای دلا،راست بگو،نهان مکن
02:46
19
شد زغمت خانه سودا دلم - احمد شاملو
شد زغمت خانه سودا دلم
02:40
20
برون شو ای غم از سینه،که لطف یار می آید - احمد شاملو
برون شو ای غم از سینه،که لطف یار می آید
02:04
21
بیایید،بیایید که گلزار دمیده است - احمد شاملو
بیایید،بیایید که گلزار دمیده است
04:06
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام