بتهوون
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)

بتهوون

1 دنبال کننده112 آهنگ (15:44:07)
#عنوان
69
Symphonie Nr. 1 - Adagio molto - Allegro con brio - لودویگ فان بتهوون
Symphonie Nr. 1 - Adagio molto - Allegro con brio
07:43
70
Symphonie Nr. 1 - Andante cantabile con moto - لودویگ فان بتهوون
Symphonie Nr. 1 - Andante cantabile con moto
06:02
71
Symphonie Nr. 1 - Menuetto.Allegro molto e vivace - لودویگ فان بتهوون
Symphonie Nr. 1 - Menuetto.Allegro molto e vivace
03:35
72
Symphonie Nr. 1 - Adagio - Allegro molto e vivace - لودویگ فان بتهوون
Symphonie Nr. 1 - Adagio - Allegro molto e vivace
05:26
73
Symphonie Nr. 4 - Adagio - Allegro vivace - لودویگ فان بتهوون
Symphonie Nr. 4 - Adagio - Allegro vivace
10:26
75
05:52
76
Symphonie Nr. 4 - Allegro ma non troppo - لودویگ فان بتهوون
Symphonie Nr. 4 - Allegro ma non troppo
05:37
78
10:14
82
11:24
83
07:57
100
Symphony No. 6 in F major (Pastoral) Op. 68: Allegro ma non troppo - لودویگ فان بتهوون
Symphony No. 6 in F major (Pastoral) Op. 68: Allegro ma non troppo
10:14
101
Symphony No. 6 in F major (Pastoral) Op. 68: Andante molto moto - لودویگ فان بتهوون
Symphony No. 6 in F major (Pastoral) Op. 68: Andante molto moto
09:56
102
Symphony No. 6 in F major (Pastoral) Op. 68: Allegro - لودویگ فان بتهوون
Symphony No. 6 in F major (Pastoral) Op. 68: Allegro
03:41
103
Symphony No. 6 in F major (Pastoral) Op. 68: Allegro - لودویگ فان بتهوون
Symphony No. 6 in F major (Pastoral) Op. 68: Allegro
06:11
104
Symphony No. 6 in F major (Pastoral) Op. 68: Allegretto - لودویگ فان بتهوون
Symphony No. 6 in F major (Pastoral) Op. 68: Allegretto
08:34
105
Coriolan Overture, Op. 62: Allegro con brio - لودویگ فان بتهوون
Coriolan Overture, Op. 62: Allegro con brio
08:56
106
Die Geschopfe des Prometheus (The Creatures of Prometheus), ballet, Op. 43 - لودویگ فان بتهوون
Die Geschopfe des Prometheus (The Creatures of Prometheus), ballet, Op. 43
07:18
107
Ruins of Athens, incidental music, Op. 113 - لودویگ فان بتهوون
Ruins of Athens, incidental music, Op. 113
06:25
108
Symphony No. 9 in D minor (Choral) Op. 125: Allegro ma non troppo - لودویگ فان بتهوون
Symphony No. 9 in D minor (Choral) Op. 125: Allegro ma non troppo
15:36
109
Symphony No. 9 in D minor (Choral) Op. 125: Molto vivace - لودویگ فان بتهوون
Symphony No. 9 in D minor (Choral) Op. 125: Molto vivace
10:26
110
Symphony No. 9 in D minor (Choral) Op. 125: Adagio molto e cantabile - لودویگ فان بتهوون
Symphony No. 9 in D minor (Choral) Op. 125: Adagio molto e cantabile
15:54
111
Symphony No. 9 in D minor (Choral) Op. 125: Presto - Allegro assai - لودویگ فان بتهوون
Symphony No. 9 in D minor (Choral) Op. 125: Presto - Allegro assai
06:07
112
Symphony No. 9 in D minor (Choral) Op. 125: Recitative - Allegro assai - لودویگ فان بتهوون
Symphony No. 9 in D minor (Choral) Op. 125: Recitative - Allegro assai
18:14
لیست های در همین سبک
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©