اوای

اوای

0 دنبال کننده44 آهنگ (04:11:11)
#عنوان
1
چرا مادر علی اصغر گلوی خون فشان داری - مرحوم سید جواد ذاکر
چرا مادر علی اصغر گلوی خون فشان داری
06:23
4
از خیمه گه بیرون بیا با چشم تر لیلا - مرحوم سید جواد ذاکر
از خیمه گه بیرون بیا با چشم تر لیلا
05:11
5
این علی را با خدایش نسبتیست - مرحوم سید جواد ذاکر
این علی را با خدایش نسبتیست
06:25
6
بین تموم شاهان شاهم فقط حسینه - مرحوم سید جواد ذاکر
بین تموم شاهان شاهم فقط حسینه
05:10
7
بین یاران امیرالمومنین - مرحوم سید جواد ذاکر
بین یاران امیرالمومنین
08:22
8
چو در دل دارم تمنای کربلای حسین - مرحوم سید جواد ذاکر
چو در دل دارم تمنای کربلای حسین
15:50
9
04:10
10
آه لیلا از طریق بوسه ها - مرحوم سید جواد ذاکر
آه لیلا از طریق بوسه ها
04:10
11
پرچمی بر قله عالم زدند - مرحوم سید جواد ذاکر
پرچمی بر قله عالم زدند
02:11
12
02:10
13
ای راحت روانم دور از تو ناتوانم - مرحوم سید جواد ذاکر
ای راحت روانم دور از تو ناتوانم
04:44
15
چرا مادر علی اصغر گلوی خون فشان داری - مرحوم سید جواد ذاکر
چرا مادر علی اصغر گلوی خون فشان داری
06:23
18
از خیمه گه بیرون بیا با چشم تر لیلا - مرحوم سید جواد ذاکر
از خیمه گه بیرون بیا با چشم تر لیلا
05:11
19
این علی را با خدایش نسبتیست - مرحوم سید جواد ذاکر
این علی را با خدایش نسبتیست
06:25
20
بین تموم شاهان شاهم فقط حسینه - مرحوم سید جواد ذاکر
بین تموم شاهان شاهم فقط حسینه
05:10
21
بین یاران امیرالمومنین - مرحوم سید جواد ذاکر
بین یاران امیرالمومنین
08:22
22
چو در دل دارم تمنای کربلای حسین - مرحوم سید جواد ذاکر
چو در دل دارم تمنای کربلای حسین
15:50
23
04:10
24
آه لیلا از طریق بوسه ها - مرحوم سید جواد ذاکر
آه لیلا از طریق بوسه ها
04:10
25
پرچمی بر قله عالم زدند - مرحوم سید جواد ذاکر
پرچمی بر قله عالم زدند
02:11
26
02:10
27
ای راحت روانم دور از تو ناتوانم - مرحوم سید جواد ذاکر
ای راحت روانم دور از تو ناتوانم
04:44
32
از خیمه گه بیرون بیا با چشم تر لیلا - مرحوم سید جواد ذاکر
از خیمه گه بیرون بیا با چشم تر لیلا
05:11
33
این علی را با خدایش نسبتیست - مرحوم سید جواد ذاکر
این علی را با خدایش نسبتیست
06:25
34
بین تموم شاهان شاهم فقط حسینه - مرحوم سید جواد ذاکر
بین تموم شاهان شاهم فقط حسینه
05:10
35
بین یاران امیرالمومنین - مرحوم سید جواد ذاکر
بین یاران امیرالمومنین
08:22
36
چو در دل دارم تمنای کربلای حسین - مرحوم سید جواد ذاکر
چو در دل دارم تمنای کربلای حسین
15:50
37
04:10
38
آه لیلا از طریق بوسه ها - مرحوم سید جواد ذاکر
آه لیلا از طریق بوسه ها
04:10
39
چرا مادر علی اصغر گلوی خون فشان داری - مرحوم سید جواد ذاکر
چرا مادر علی اصغر گلوی خون فشان داری
06:23
40
ای زخم های پیکرت آیات محکمه - حاج محمود کریمی
ای زخم های پیکرت آیات محکمه
10:46
41
کنار دست تو من روی خاک افتادم - حاج محمود کریمی
کنار دست تو من روی خاک افتادم
16:35
42
به شاه وفا میر دلدار ای جانم - حاج محمود کریمی
به شاه وفا میر دلدار ای جانم
02:09
43
بی تو خشکم خاکم خرابم - حاج محمود کریمی
بی تو خشکم خاکم خرابم
03:32
44
به شاه وفا میر دلدار ای جانم - حاج محمود کریمی
به شاه وفا میر دلدار ای جانم
02:09
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام