سلیمان خان امیرقاسمی (آواز ۱) - سلیمان خان امیرقاسمی

سلیمان خان امیرقاسمی (آواز ۱)

#عنوان
1
شور با تار - سلیمان خان امیرقاسمی
شور با تار
03:25
2
شهناز با تار - سلیمان خان امیرقاسمی
شهناز با تار
03:36
3
شور با ویلن - سلیمان خان امیرقاسمی
شور با ویلن
03:08
4
ابوعطا با تار - سلیمان خان امیرقاسمی
ابوعطا با تار
03:00
5
حجاز با تار - سلیمان خان امیرقاسمی
حجاز با تار
02:54
6
دشتی با ویلن - سلیمان خان امیرقاسمی
دشتی با ویلن
03:03
7
سه گاه با ویلن 1 - سلیمان خان امیرقاسمی
سه گاه با ویلن 1
03:04
8
سه گاه با ویلن 2 - سلیمان خان امیرقاسمی
سه گاه با ویلن 2
02:57
9
همایون با ویلن 1 - سلیمان خان امیرقاسمی
همایون با ویلن 1
03:14
10
همایون، شوشتری با ویلن 2 - سلیمان خان امیرقاسمی
همایون، شوشتری با ویلن 2
03:20
11
همایون با تار 1 - سلیمان خان امیرقاسمی
همایون با تار 1
03:21
12
همایون و بیداد با تار 2 - سلیمان خان امیرقاسمی
همایون و بیداد با تار 2
03:19
13
اصفهان با تار - سلیمان خان امیرقاسمی
اصفهان با تار
03:25
14
ماهور با تار 1 - سلیمان خان امیرقاسمی
ماهور با تار 1
03:27
15
ماهور دلکش، با تار و ویلن 1 - سلیمان خان امیرقاسمی
ماهور دلکش، با تار و ویلن 1
03:31
16
ماهور با ویلن 1 - سلیمان خان امیرقاسمی
ماهور با ویلن 1
03:12
17
ماهور دلکش، با تار و ویلن 2 - سلیمان خان امیرقاسمی
ماهور دلکش، با تار و ویلن 2
03:14
© موسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام