رضا قلی خان نوروزی (تصنیف ۱) - رضا قلی خان نوروزی

رضا قلی خان نوروزی (تصنیف ۱)

#عنوان
1
شور،تار - رضا قلی خان نوروزی
شور،تار
03:01
2
تصنیف شهناز،ویولن - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف شهناز،ویولن
03:02
3
تصنیف عربی، پیانو - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف عربی، پیانو
03:16
4
ابوعطا، سنتور - رضا قلی خان نوروزی
ابوعطا، سنتور
03:02
5
حجاز، فلوت - رضا قلی خان نوروزی
حجاز، فلوت
03:18
6
تصنیف حجاز، کمانچه - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف حجاز، کمانچه
02:59
7
دشتی، ویلن - رضا قلی خان نوروزی
دشتی، ویلن
03:09
8
دشتی، کمانچه - رضا قلی خان نوروزی
دشتی، کمانچه
03:05
9
افشاری، ویولن - رضا قلی خان نوروزی
افشاری، ویولن
01:28
10
بیات ترک، فلوت - رضا قلی خان نوروزی
بیات ترک، فلوت
03:12
11
همایون، کمانچه - رضا قلی خان نوروزی
همایون، کمانچه
03:04
12
تصنیف بیداد، پیانو - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف بیداد، پیانو
02:54
13
تصنیف شوشتری، ویولن - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف شوشتری، ویولن
03:08
14
تصنیف اصفهان، کمانچه - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف اصفهان، کمانچه
02:59
15
تصنیف اصفهان، فلوت - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف اصفهان، فلوت
03:06
16
تصنیف اصفهان، تار - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف اصفهان، تار
03:11
17
تصنیف سه گاه، فلوت - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف سه گاه، فلوت
03:10
18
تصنیف چهارگاه، ویولن - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف چهارگاه، ویولن
03:03
19
تصنیف راک، ویولن - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف راک، ویولن
03:20
20
تصنیف نوا، فلوت - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف نوا، فلوت
03:01
21
تصنیف نوا، ویولن - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف نوا، ویولن
03:10
22
تصنیف نوا، تار - رضا قلی خان نوروزی
تصنیف نوا، تار
02:58
© موسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام