کنانه - پیام جهانمانی

کنانه

#عنوان
1
مقدمه (سه گاه) - پیام جهانمانی
مقدمه (سه گاه)
03:06
2
ضربی (سه گاه) - پیام جهانمانی
ضربی (سه گاه)
05:43
3
زابل و چهار مضراب (سه گاه) - پیام جهانمانی
زابل و چهار مضراب (سه گاه)
04:15
4
مخالف (سه گاه) - پیام جهانمانی
مخالف (سه گاه)
04:48
5
رنگ (سه گاه) - پیام جهانمانی
رنگ (سه گاه)
03:02
6
هفت ضربی (بیات ترک) - پیام جهانمانی
هفت ضربی (بیات ترک)
05:42
7
مقدمه و مهربانی (بیات ترک) - پیام جهانمانی
مقدمه و مهربانی (بیات ترک)
01:51
8
چهار مضراب (بیات ترک) - پیام جهانمانی
چهار مضراب (بیات ترک)
01:50
9
فیلی و شکسته (بیات ترک) - پیام جهانمانی
فیلی و شکسته (بیات ترک)
02:54
10
رنگ (بیات ترک) - پیام جهانمانی
رنگ (بیات ترک)
02:35
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام