شهرزاد - نیکولای ریمسکی کورساکف

شهرزاد

#عنوان
1
Sheherazade Op.35 - The Sea and Sinbads Ship - نیکولای ریمسکی کورساکف
Sheherazade Op.35 - The Sea and Sinbads Ship
10:00
2
Sheherazade Op.35 - The Story of the Kalender Prince - نیکولای ریمسکی کورساکف
Sheherazade Op.35 - The Story of the Kalender Prince
11:59
3
Sheherazade Op.35 - The Young Prince and the Young Princess - نیکولای ریمسکی کورساکف
Sheherazade Op.35 - The Young Prince and the Young Princess
10:41
4
Sheherazade Op.35 - The Festival at Bagdad - The Sea - The Ship - نیکولای ریمسکی کورساکف
Sheherazade Op.35 - The Festival at Bagdad - The Sea - The Ship
12:47
5
Polovtsian Dancnes - Introduction: Andantino - نیکولای ریمسکی کورساکف
Polovtsian Dancnes - Introduction: Andantino
02:33
6
Polovtsian Dances - Allegro vivo - نیکولای ریمسکی کورساکف
Polovtsian Dances - Allegro vivo
01:16
7
Polovtsian Dances - Allegro - نیکولای ریمسکی کورساکف
Polovtsian Dances - Allegro
02:18
8
Polovtsian Dances - Presto - نیکولای ریمسکی کورساکف
Polovtsian Dances - Presto
01:29
9
Polovtsian Dances - Moderato alla breve - نیکولای ریمسکی کورساکف
Polovtsian Dances - Moderato alla breve
01:33
10
Polovtsian Dances - Presto - نیکولای ریمسکی کورساکف
Polovtsian Dances - Presto
01:34
11
Polovtsian Dances - Allegro con spirito - نیکولای ریمسکی کورساکف
Polovtsian Dances - Allegro con spirito
01:31
© ایران گام
4.5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام