ترانه های کوچک برای بیداری - ترانه های مهد کودک - ناصر نظر

ترانه های کوچک برای بیداری - ترانه های مهد کودک

#عنوان
1
خروسه می گه قوقولی قوقو - ناصر نظر
خروسه می گه قوقولی قوقو
03:45
2
پاشو پاشو خورشید و نگاه کن - ناصر نظر
پاشو پاشو خورشید و نگاه کن
01:47
3
من صبح زود پا می شم - ناصر نظر
من صبح زود پا می شم
01:56
4
یک، دو، سه - ناصر نظر
یک، دو، سه
04:28
5
با شیر آب بازی نکن - ناصر نظر
با شیر آب بازی نکن
02:27
6
خورشید خندید صبح شده باز - ناصر نظر
خورشید خندید صبح شده باز
02:25
7
آهای آهای ای گرگه - ناصر نظر
آهای آهای ای گرگه
02:35
8
به سوی دبستان - ناصر نظر
به سوی دبستان
03:43
9
زنبور طلایی - ناصر نظر
زنبور طلایی
02:10
10
شکارچی - ناصر نظر
شکارچی
03:07
11
طبل بزرگم خیلی قشنگه - ناصر نظر
طبل بزرگم خیلی قشنگه
02:01
12
ترن رو ببین - ناصر نظر
ترن رو ببین
02:02
13
عروسک قشنگ من - ناصر نظر
عروسک قشنگ من
02:39
14
خوشحال و شاد و خندان - ناصر نظر
خوشحال و شاد و خندان
02:21
15
چشم سیاه - ناصر نظر
چشم سیاه
02:11
16
در مسیر آب - ناصر نظر
در مسیر آب
03:08
17
توپ سفیدم - ناصر نظر
توپ سفیدم
02:21
18
سال نو - ناصر نظر
سال نو
02:29
19
باغ وحش - ناصر نظر
باغ وحش
02:52
20
ما کودکان - ناصر نظر
ما کودکان
01:21
21
سوار اسب زردم - ناصر نظر
سوار اسب زردم
01:45
22
گرگ و شبان - ناصر نظر
گرگ و شبان
01:55
23
همه جا هر جا گرگا می شن پیدا - ناصر نظر
همه جا هر جا گرگا می شن پیدا
01:45
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 5 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام