آثاری برای گیتار کلاسیک - مارتا مسترز

آثاری برای گیتار کلاسیک

#عنوان
1
Preludio - مارتا مسترز
Preludio
03:27
2
Sarabande - مارتا مسترز
Sarabande
03:14
3
Scherzino - مارتا مسترز
Scherzino
02:36
4
Barcareole - مارتا مسترز
Barcareole
03:25
5
Danza Pompose - مارتا مسترز
Danza Pompose
02:33
6
Passagio... Presto - مارتا مسترز
Passagio... Presto
02:47
7
Allemande - مارتا مسترز
Allemande
03:02
8
Courante - مارتا مسترز
Courante
02:39
9
Sarabande - مارتا مسترز
Sarabande
04:18
10
Bourree - مارتا مسترز
Bourree
01:27
11
Gigue - مارتا مسترز
Gigue
03:26
12
Introduction, Theme, Variations on a Theme From Mozarts The Magic Flute, for guitar, Op. 9 - مارتا مسترز
Introduction, Theme, Variations on a Theme From Mozarts The Magic Flute, for guitar, Op. 9
08:52
13
Variations on a Finnish Folk Song, for guitar - مارتا مسترز
Variations on a Finnish Folk Song, for guitar
09:39
14
Thme, Vari et Finale for guitar - مارتا مسترز
Thme, Vari et Finale for guitar
08:51
15
En los trigales, for guitar (Por los campos de Espaa No. 1) - مارتا مسترز
En los trigales, for guitar (Por los campos de Espaa No. 1)
03:40
© ایران گام
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام