موسیقی رقص های شرق کرمان (بلوچی) - منصوره ثابت زاده

موسیقی رقص های شرق کرمان (بلوچی)

#عنوان
1
دست چاپ (دوچاپ،سه چاپ) - منصوره ثابت زاده
دست چاپ (دوچاپ،سه چاپ)
03:39
2
یک گَز زری - منصوره ثابت زاده
یک گَز زری
03:19
3
کَلَمپُر - منصوره ثابت زاده
کَلَمپُر
03:27
4
دلِیبَر - منصوره ثابت زاده
دلِیبَر
02:59
5
کابلی - منصوره ثابت زاده
کابلی
05:52
6
بله یارم - منصوره ثابت زاده
بله یارم
09:49
7
دستمال گردانی - منصوره ثابت زاده
دستمال گردانی
04:38
8
حنا بندی - منصوره ثابت زاده
حنا بندی
05:05
9
گل دانه انار - منصوره ثابت زاده
گل دانه انار
06:42
10
سربازی - منصوره ثابت زاده
سربازی
01:15
11
کج کلاه خان - منصوره ثابت زاده
کج کلاه خان
03:26
12
چوچاپ - منصوره ثابت زاده
چوچاپ
02:12
13
سر صندوق مروارید - منصوره ثابت زاده
سر صندوق مروارید
11:31
14
دوره ی چاپ (دست چاپ،کَلَمپُر) - منصوره ثابت زاده
دوره ی چاپ (دست چاپ،کَلَمپُر)
09:01
© ماهور
5 از 5 (از مجموع 2 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام