آشنایی با دستگاه سه گاه - گروهی از هنرمندان

آشنایی با دستگاه سه گاه

#عنوان
1
آواز 1 - گروهی از هنرمندان
آواز 1
06:06
2
آواز 2 - گروهی از هنرمندان
آواز 2
03:29
3
آواز 3 - گروهی از هنرمندان
آواز 3
02:49
4
آواز 4 - گروهی از هنرمندان
آواز 4
06:05
5
آواز 5 - گروهی از هنرمندان
آواز 5
02:55
6
آواز 6 - گروهی از هنرمندان
آواز 6
02:59
7
آواز 7 - گروهی از هنرمندان
آواز 7
05:54
8
آواز 8 - گروهی از هنرمندان
آواز 8
16:48
9
آواز 9 - گروهی از هنرمندان
آواز 9
06:35
10
آواز 10 - گروهی از هنرمندان
آواز 10
12:24
11
آواز 11 - گروهی از هنرمندان
آواز 11
03:00
© موسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام