پس از باران - فریدون پوررضا و سعید انصاری

پس از باران

#عنوان
1
تیتراژ (آواز فریدون پوررضا) - فریدون پوررضا و سعید انصاری
تیتراژ (آواز فریدون پوررضا)
02:43
2
آواز فریدون پوررضا 1 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
آواز فریدون پوررضا 1
00:54
3
بی کلام 1 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
بی کلام 1
03:26
4
آواز فریدون پوررضا 2 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
آواز فریدون پوررضا 2
05:56
5
بی کلام 2 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
بی کلام 2
01:35
6
بی کلام 3 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
بی کلام 3
01:38
7
بی کلام 4 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
بی کلام 4
00:43
8
بی کلام 5 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
بی کلام 5
01:32
9
بی کلام 6 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
بی کلام 6
01:36
10
بی کلام 7 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
بی کلام 7
00:48
11
بی کلام 8 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
بی کلام 8
01:51
12
بی کلام 9 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
بی کلام 9
01:55
13
بی کلام 10 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
بی کلام 10
01:14
14
بی کلام 11 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
بی کلام 11
01:12
15
آواز فریدون پوررضا 3 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
آواز فریدون پوررضا 3
02:06
16
آواز فریدون پوررضا 4 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
آواز فریدون پوررضا 4
01:16
17
آواز فریدون پوررضا 5 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
آواز فریدون پوررضا 5
00:54
18
بی کلام 12 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
بی کلام 12
01:12
19
بی کلام 13 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
بی کلام 13
00:30
20
آواز فریدون پوررضا 6 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
آواز فریدون پوررضا 6
02:56
21
بی کلام 14 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
بی کلام 14
01:07
22
بی کلام 15 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
بی کلام 15
00:32
23
آواز فریدون پوررضا 7 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
آواز فریدون پوررضا 7
01:37
24
بی کلام 16 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
بی کلام 16
02:05
25
بی کلام 17 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
بی کلام 17
00:39
26
بی کلام 18 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
بی کلام 18
01:36
27
بی کلام 19 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
بی کلام 19
01:14
28
آواز فریدون پوررضا 8 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
آواز فریدون پوررضا 8
01:29
29
آواز فریدون پوررضا 9 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
آواز فریدون پوررضا 9
02:53
30
بی کلام 20 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
بی کلام 20
01:16
31
آواز فریدون پوررضا 10 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
آواز فریدون پوررضا 10
01:04
32
بی کلام 21 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
بی کلام 21
02:45
33
آواز فریدون پوررضا 11 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
آواز فریدون پوررضا 11
01:09
34
بی کلام 22 - فریدون پوررضا و سعید انصاری
بی کلام 22
01:10
35
تیتراژ - فریدون پوررضا و سعید انصاری
تیتراژ
01:48
© شرکت صوتی تصویری سروش
4.64 از 5 (از مجموع 11 امتیاز)
از همین هنرمند
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام