بیژن و منیژه (براساس داستان شاهنامه فردوسی) - حسین دهلوی
5 از 5 (از مجموع 1 امتیاز)

بیژن و منیژه (براساس داستان شاهنامه فردوسی)

کلاسیکفروردین 138818 آهنگ (01:08:22)
#عنوان
1
صحنه ۱، پیش نوا (اوورتور) - حسین دهلوی
صحنه ۱، پیش نوا (اوورتور)
04:31
2
صحنه ۲، جشنگاه منیژه در توران زمین - حسین دهلوی
صحنه ۲، جشنگاه منیژه در توران زمین
04:20
3
صحنه ۳، شادی دختران تورانی - حسین دهلوی
صحنه ۳، شادی دختران تورانی
04:08
4
صحنه ۴ ،شادی همراهان بیژن - حسین دهلوی
صحنه ۴ ،شادی همراهان بیژن
04:11
5
صحنه ۶، بیژن در جشن همراهان منیژه - حسین دهلوی
صحنه ۶، بیژن در جشن همراهان منیژه
02:45
6
صحنه ۸، میان پرده ی کوتاه - حسین دهلوی
صحنه ۸، میان پرده ی کوتاه
01:31
7
صحنه ۹، رازگویی بیژن و منیژه - حسین دهلوی
صحنه ۹، رازگویی بیژن و منیژه
05:25
8
صحنه ۱۲-آ، بازگشت گرگین به ایران زمین - حسین دهلوی
صحنه ۱۲-آ، بازگشت گرگین به ایران زمین
02:13
9
صحنه ۱۳، جام جهان نما - حسین دهلوی
صحنه ۱۳، جام جهان نما
03:35
10
صحنه ۱۵، اندوه منیژه (بر چاه بیژن) - حسین دهلوی
صحنه ۱۵، اندوه منیژه (بر چاه بیژن)
06:03
11
صحنه ۱۶، نبرد و پیروزی رستم - حسین دهلوی
صحنه ۱۶، نبرد و پیروزی رستم
06:58
12
صحنه ۱۷، میان پرده - حسین دهلوی
صحنه ۱۷، میان پرده
03:26
13
صحنه ۱۹، مجلس آرایان - حسین دهلوی
صحنه ۱۹، مجلس آرایان
03:17
14
صحنه ۲۰، شادی آوران - حسین دهلوی
صحنه ۲۰، شادی آوران
02:27
15
صحنه ۲۲، شادی دختران ایرانی - حسین دهلوی
صحنه ۲۲، شادی دختران ایرانی
04:52
16
صحنه ۲۵-آ، هنرآفرینی بیژن و منیژه - حسین دهلوی
صحنه ۲۵-آ، هنرآفرینی بیژن و منیژه
03:43
17
صحنه ۲۵-ث، هنرآفرینی منیژه - حسین دهلوی
صحنه ۲۵-ث، هنرآفرینی منیژه
02:38
18
صحنه ۲۶، بخش پایانی (فینال) - حسین دهلوی
صحنه ۲۶، بخش پایانی (فینال)
02:19
© ماهور
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.


تمامی حقوق این سایت برای شرکت نوا کامکار ماندگار محفوظ می‌باشد. ۱۴۰۰-۱۳۹۳ ©