گرند کنسرتو - علیرضا مشایخی

گرند کنسرتو

#عنوان
1
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر شماره ی 2،اپوس 215 (گرند کنسرتو): موومان اول - علیرضا مشایخی
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر شماره ی 2،اپوس 215 (گرند کنسرتو): موومان اول
09:38
2
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر شماره ی 2،اپوس 215 (گرند کنسرتو): موومان دوم - علیرضا مشایخی
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر شماره ی 2،اپوس 215 (گرند کنسرتو): موومان دوم
12:40
3
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر شماره ی 2،اپوس 215 (گرند کنسرتو): موومان سوم - علیرضا مشایخی
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر شماره ی 2،اپوس 215 (گرند کنسرتو): موومان سوم
10:17
4
کنسرتو برای ویلنسل،ارکستر زهی،ارکستر ریکردر و کوبه ای شماره ی 4،اپوس 233: موومان اول - علیرضا مشایخی
کنسرتو برای ویلنسل،ارکستر زهی،ارکستر ریکردر و کوبه ای شماره ی 4،اپوس 233: موومان اول
09:35
5
کنسرتو برای ویلنسل،ارکستر زهی،ارکستر ریکردر و کوبه ای شماره ی 4،اپوس 233: موومان دوم - علیرضا مشایخی
کنسرتو برای ویلنسل،ارکستر زهی،ارکستر ریکردر و کوبه ای شماره ی 4،اپوس 233: موومان دوم
10:27
6
کنسرتو برای ویلنسل،ارکستر زهی،ارکستر ریکردر و کوبه ای شماره ی 4،اپوس 233: موومان سوم - علیرضا مشایخی
کنسرتو برای ویلنسل،ارکستر زهی،ارکستر ریکردر و کوبه ای شماره ی 4،اپوس 233: موومان سوم
07:46
© ماهور
0 از 5 (از مجموع 0 امتیاز)
نظرات

شما اولین نظر را بنویسید.

ورود / ثبت نام