بهیگ

بهیگ

Bahram Nedamat

لیست آهنگ ها

وارنو (منزلگاه تازه) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
دل اشکنده (دوبیتی ها) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
تی توم ره (راه باریک) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
آواز کوگ خوش خون گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
چوب بازی (بیکلام) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
تهنایی، تصنیف - شو چهارده گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
مژده گونی (ضربی بیکلام) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
دنگ و فنگ گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)
بهیگ (عروس) گوش کنید
مسعود بختیاری (بهمن علا الدین)