گلهای ناز۲

گلهای ناز۲

mahdi

لیست آهنگ ها

مقدمه افشاری گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه هوس دل گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه بیات ترک گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه دیدم صنمی گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه چه شورها گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه آرزو گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه دلپذیر گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه کاروان گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
چهارمضراب دشتی گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه گریه کن گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه رویاها گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه آرزوی ما تویی گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه دلارام گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه آتشین گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی
قطعه ارکستر و پیانو در ابوعطا گوش کنید
روح الله خالقی
مرتضی محجوبی