پیانو ایرانی ۲

پیانو ایرانی ۲

باربد

لیست آهنگ ها

صورتگر نقاش چین گوش کنید
جواد معروفی
فانتزی روی تم شیدا گوش کنید
جواد معروفی
اصفهان گوش کنید
جواد معروفی
قطعه 11 گوش کنید
جواد معروفی
قطعه 1 گوش کنید
جواد معروفی
قطعه 2 گوش کنید
جواد معروفی
دیلمان گوش کنید
جواد معروفی
ژیلا گوش کنید
جواد معروفی
خاطره ای از استاد گوش کنید
جواد معروفی
چهارمضراب تکنوازی پیانو گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
آواز و پیانو گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی
ادامه ساز و آواز (عشاق، قرچه و فرود به عشاق، بوسلیک و فرود، جامه دران و فرود) گوش کنید
محمدرضا درویشی
پرویز مشکاتیان
محمدرضا شجریان
جواد معروفی