سنتی

سنتی

مسعود سالمی

لیست آهنگ ها

ساز و آواز شور ناشکیبا گوش کنید
همایون شجریان
چونی بی من گوش کنید
همایون شجریان
شتک گوش کنید
همایون شجریان
دل به دل گوش کنید
همایون شجریان
درون آینه گوش کنید
همایون شجریان
بخش 2 گوش کنید
همایون شجریان