آذری

آذری

💫💕mahsa💕💫

لیست آهنگ ها

گوزللرین گوزلی گوش کنید
رحیم شهریاری
اولماز اولماز گوش کنید
رحیم شهریاری
باخ باخ گوش کنید
رحیم شهریاری
هارد قالمیسان گوش کنید
رحیم شهریاری
غربت گوش کنید
رحیم شهریاری
نئجه ایدیم گوش کنید
رحیم شهریاری
پیاله گوش کنید
رحیم شهریاری
سنه گؤره گوش کنید
رحیم شهریاری
شیرین سن گوش کنید
رحیم شهریاری
گل گوروشه گوش کنید
رحیم شهریاری
نن دی گوش کنید
رحیم شهریاری
ایسته ریم گله سن گوش کنید
رحیم شهریاری