فاتح نورایی

فاتح نورایی

صدف رنجبر

لیست آهنگ ها

آروم آروم گوش کنید
فاتح نورایی
چرا حرفامو یادم رفت گوش کنید
فاتح نورایی
بارون گوش کنید
فاتح نورایی
دیگه مهم نیست گوش کنید
فاتح نورایی
آواره گوش کنید
فاتح نورایی
بده دستاتو آروم شم گوش کنید
فاتح نورایی