بنان ١

بنان ١

محمد زارعی

لیست آهنگ ها

آواز بیات اصفهان گوش کنید
غلامحسین بنان
مرکب خوانی، اجرای خصوصی 1349 گوش کنید
غلامحسین بنان
اصفهان کلاسیک، اجرای خصوصی 1349 گوش کنید
غلامحسین بنان
اجرای خصوصی1 1345 گوش کنید
غلامحسین بنان
اجرای خصوصی 1358 گوش کنید
غلامحسین بنان
اجرای خصوصی2 1345 گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف بیا ای ساقی گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف رقص مستانه گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف شب گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف تیر بلا گوش کنید
غلامحسین بنان
آواز افشاری، پیانو، تار، قره نی گوش کنید
غلامحسین بنان
آواز افشاری، ویولون، سنتور گوش کنید
غلامحسین بنان