امید

امید

نسیم

لیست آهنگ ها

والا نمی تونم گوش کنید
امید جهان
دلبر بندر گوش کنید
امید جهان
ول ولک (ریمیکس) گوش کنید
امید جهان
چشمات گوش کنید
امید جهان
سکته قلبی گوش کنید
امید جهان
پلاک اروند گوش کنید
امید جهان
سیاهه نارگیله گوش کنید
امید جهان
جومه نارنجی گوش کنید
امید جهان
استرس گوش کنید
امید جهان
وای وای گوش کنید
امید جهان
جیلی بامبو گوش کنید
امید جهان
پدر گوش کنید
امید جهان
چشمات گوش کنید
امید جهان
یار یار گوش کنید
امید حاجیلی