2

2

Hasrat

لیست آهنگ ها

گمگشته گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
مرغ شباهنگ گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
مگیرش از من گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
مناجات گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
مهربانی گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
میخانه گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
ندامت گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
نوروز من گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
وای از این جدایی گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده
همنواز دل گوش کنید
فرشید فرهمند حسن زاده