حالا چرا

حالا چرا

محمد نوری

لیست آهنگ ها

حالا چرا گوش کنید
مجید درخشانی
ناصر مسعودی
مرغ دل گوش کنید
مجید درخشانی
ناصر مسعودی
آواز اصفهان گوش کنید
مجید درخشانی
ناصر مسعودی
عاشق شده ام گوش کنید
مجید درخشانی
ناصر مسعودی
دریا (گیلکی) گوش کنید
مجید درخشانی
ناصر مسعودی