بنان

بنان

کاربر

لیست آهنگ ها

ماهور گوش کنید
غلامحسین بنان
داد و گشایش و شکسته فرود ماهور گوش کنید
غلامحسین بنان
بیات اصفهان گوش کنید
غلامحسین بنان
داد و گشایش و شکسته فرود ماهور گوش کنید
غلامحسین بنان
دستگاه همایون 1 گوش کنید
غلامحسین بنان
دستگاه همایون 2 گوش کنید
غلامحسین بنان
مرثیه گوش کنید
احمد شاملو
ای ایران (دشتی) گوش کنید
غلامحسین بنان
روح الله خالقی
تصنیف یار رمیده گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف جام جم (اجرایی دیگر) گوش کنید
غلامحسین بنان
تصنیف جام جم (اجرایی دیگر) گوش کنید
غلامحسین بنان