پاییزطلایی

پاییزطلایی

هلیا شاکری

لیست آهنگ ها

بر گوشه آسمان، برگها بودند گوش کنید
فریبرز لاچینی
تولد دیگر گوش کنید
فریبرز لاچینی
رقص برگها گوش کنید
فریبرز لاچینی
گردباد پاییزی گوش کنید
فریبرز لاچینی
آشوب برگ بود، پاییز بود گوش کنید
فریبرز لاچینی
سرگردان به کنار پاییز رسیدم گوش کنید
فریبرز لاچینی
چهره ها در پاییز، در برگ بود گوش کنید
فریبرز لاچینی
سپیدار گوش کنید
فریبرز لاچینی
پاییز در برگها گم بود گوش کنید
فریبرز لاچینی
در پاییز، برگها به خانه ما آمدند گوش کنید
فریبرز لاچینی