زانیار

زانیار

یل یلی 😄😄

لیست آهنگ ها

بزن باران گوش کنید
ایهام
حال من گوش کنید
ایهام
نمیرم عقب گوش کنید
سیروان خسروی
زانیار خسروی
میدونستم میری گوش کنید
زانیار خسروی
حسودیم میشه گوش کنید
زانیار خسروی
اگه میموندی گوش کنید
زانیار خسروی
اما دلم واست تنگ میشه گوش کنید
زانیار خسروی
بدون تو (اجرای زنده) گوش کنید
سیروان خسروی
زانیار خسروی