نواک

نواک

مجیدالماسی

لیست آهنگ ها

قصه زندگی گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
دل خون گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
بگو گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
یک برنامه آوازی گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
هم نفس گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
هم نفس گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
درد کهنه گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
امیراحسان فدایی
روزای طلایی گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
امیراحسان فدایی
صبر و قرارم گوش کنید
فریدون آسرایی