حسین خواجه امیری ( ایرج )

حسین خواجه امیری ( ایرج )

لیست آهنگ ها

گنج قارون (اومدم باز اومدم) گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
امیراحسان فدایی
صبح بخیر ایران گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
امیراحسان فدایی
هم نفس گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
بازم صدای تو میاد گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
امیراحسان فدایی
قصه زندگی گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
درو ببند پشت سرت گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
امیراحسان فدایی
صدای خسته گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
امیراحسان فدایی
غصه نخور عزیزم گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
حق به حقدار میرسه گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
امیراحسان فدایی
زنگی بزن گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )