ایرج

ایرج

ali.nakhoda

لیست آهنگ ها

غصه نخور عزیزم گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
قصه زندگی گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
زنگی بزن گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
زنگی بزن گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
دل خون گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
بگو گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
بی تو میمیرم گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
قسم گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )
یک برنامه آوازی گوش کنید
حسین خواجه امیری ( ایرج )