کلاسیک ایرانی

کلاسیک ایرانی

meysam habibi

لیست آهنگ ها

دوتاری گوش کنید
مرتضی گودرزی
صبوری گوش کنید
مرتضی گودرزی
ضامن آهو گوش کنید
مرتضی گودرزی
حاجی قولاق و آلاقایش گوش کنید
مرتضی گودرزی
قره دلی و قره جواهر گوش کنید
مرتضی گودرزی
سرمقام گوش کنید
مرتضی گودرزی
انتظار گوش کنید
مرتضی گودرزی
نیایش (نوا) گوش کنید
درشن آنند
جواد بطحایی
درآمد (نوا) گوش کنید
درشن آنند
جواد بطحایی
راجه (نوا) گوش کنید
درشن آنند
جواد بطحایی
سماع (نوا) گوش کنید
درشن آنند
جواد بطحایی
نیشابورک (نوا) گوش کنید
درشن آنند
جواد بطحایی
نهفت (نوا) گوش کنید
درشن آنند
جواد بطحایی
کرشمه نفهت (نوا) گوش کنید
درشن آنند
جواد بطحایی
مثنوی (نوا) گوش کنید
درشن آنند
جواد بطحایی
ماه و مهر (راجه) گوش کنید
درشن آنند
جواد بطحایی
راجه (راجه) گوش کنید
درشن آنند
جواد بطحایی
شور و حال (راجه) گوش کنید
درشن آنند
جواد بطحایی
ادامه راجه (راجه) گوش کنید
درشن آنند
جواد بطحایی
ابر (راجه) گوش کنید
درشن آنند
جواد بطحایی
باد (راجه) گوش کنید
درشن آنند
جواد بطحایی
تصنیف چو گل هر دم به بویت (دستگاه نوا) گوش کنید
پوریا اخواص
چهارمضراب نوا (دستگاه نوا) گوش کنید
پوریا اخواص
ساز و آواز نوا (دستگاه نوا) گوش کنید
پوریا اخواص
تصنیف تلخی نکند شیرین ذقنم (دستگاه نوا) گوش کنید
پوریا اخواص
تصنیف فتنه چشم یار (آواز دشتی) گوش کنید
پوریا اخواص
ساز و آواز دشتی (آواز دشتی) گوش کنید
پوریا اخواص
چهارمضراب دشتی (آواز دشتی) گوش کنید
پوریا اخواص
مجلس افروز در جایگاه اوج (آواز دشتی) گوش کنید
پوریا اخواص
تصنیف رستم ازین بند و بلا (آواز دشتی) گوش کنید
پوریا اخواص