سنتس خانم

سنتس خانم

حسین

لیست آهنگ ها

عزیزم بشینه کنارم گوش کنید
ملیحه سعیدی
شاه صنم گوش کنید
ملیحه سعیدی
شیرعلی مردون گوش کنید
ملیحه سعیدی
لیلا بانو گوش کنید
ملیحه سعیدی
هیار هیار گوش کنید
ملیحه سعیدی
دی بلال گوش کنید
ملیحه سعیدی
مجنون نبودم گوش کنید
ملیحه سعیدی
زلفای یارم بی نظیره گوش کنید
ملیحه سعیدی
خدا تو رو نگهدار گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
دو سه شبه که چشمام به دره گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
من دیگه بچه نمی شم گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
من دیگه بچه نمی شم گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
تو را گم میکنم هر روز گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
تو را گم میکنم هر روز گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
از تو پیامی شنیدم گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
دل من یه روز به دریا زد و رفت گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
سرزمین من گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
خسته ام ازین کویر گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
ببار ای نم نم بارون گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد
ببار ای نم نم بارون گوش کنید
مسعود جاهد
شیدا جاهد