💗💗

💗💗

ماریا شهابی

لیست آهنگ ها

تصنیف باران (آواز دشتی) گوش کنید
گروه دستان
آواز دشتی گوش کنید
گروه دستان
تصنیف دوستت می دارم (آواز دشتی) گوش کنید
گروه دستان
تصنیف آشنا سوز (دستگاه سه گاه) گوش کنید
گروه دستان
آواز سه گاه (دستگاه سه گاه) گوش کنید
گروه دستان
چهارمضراب سه گاه (دستگاه سه گاه) گوش کنید
گروه دستان
آواز مخالف سه گاه (دستگاه سه گاه) گوش کنید
گروه دستان
تصنیف معشوق من (دستگاه سه گاه) گوش کنید
گروه دستان