اااا

اااا

بادامکی

لیست آهنگ ها

کجایی گوش کنید
مرتضی پاشایی
دل من دل تو گوش کنید
مرتضی پاشایی
دل من دل تو گوش کنید
مرتضی پاشایی
غیر ممکن گوش کنید
مرتضی پاشایی
قلبم رو تکراره (مرتضی پاشایی) گوش کنید
گروهی از هنرمندان
خاطره ها گوش کنید
مرتضی پاشایی