خارجی

خارجی

ناهید

لیست آهنگ ها

بانوی قشنگ و نازنین Cheri Cheri Lady گوش کنید
مدرن تاکینگ
با عشقی کوچک With A Little Love گوش کنید
مدرن تاکینگ
شاه کولی ها گوش کنید
گروه جیپسی کینگ
نمیخوام بفهمی گوش کنید
رامین بی باک