سوء تفاهم

سوء تفاهم

رامین بی باک

لیست آهنگ ها

تورو با دنیا عوض نمیکنم گوش کنید
رامین بی باک
سقوط گوش کنید
رامین بی باک
نپرس چرا گوش کنید
رامین بی باک
میخوام باشی و باشم گوش کنید
رامین بی باک
چرا عشقمو نخواست گوش کنید
رامین بی باک
چه خوبه عاشقی گوش کنید
رامین بی باک
نمیخوام بفهمی گوش کنید
رامین بی باک
دارم از یاد تو میرم گوش کنید
رامین بی باک
با تو گوش کنید
رامین بی باک
وسواس گوش کنید
رامین بی باک
واسه چی دوست دارم گوش کنید
رامین بی باک
دنیای احساس گوش کنید
رامین بی باک