مرتضی

مرتضی

עⓞⓢɨ

لیست آهنگ ها

ستایش گوش کنید
مرتضی پاشایی
دل من دل تو گوش کنید
مرتضی پاشایی
روزهای سخت گوش کنید
مرتضی پاشایی
وقتی دلم عاشقته گوش کنید
مرتضی پاشایی
نگران منی گوش کنید
مرتضی پاشایی