برگزیده های سیروان خسروی

برگزیده های سیروان خسروی

نگار خدایی

لیست آهنگ ها

به همین زودی گوش کنید
سیروان خسروی
کجایی تو گوش کنید
سیروان خسروی
زندگی همین امروزه گوش کنید
سیروان خسروی
تعجب نکن گوش کنید
سیروان خسروی
اینم میگذره گوش کنید
سیروان خسروی
اون روزا گوش کنید
سیروان خسروی
دوست دارم گوش کنید
سیروان خسروی
یه روزی میای گوش کنید
سیروان خسروی
بارون پاییزی گوش کنید
سیروان خسروی
آخرین روز گوش کنید
سیروان خسروی
سوژه هات تکراریه گوش کنید
سیروان خسروی
نمیرم عقب گوش کنید
سیروان خسروی
زانیار خسروی
بدون تو (اجرای زنده) گوش کنید
سیروان خسروی
زانیار خسروی
خاطرات تو گوش کنید
سیروان خسروی
ساختمان پزشکان گوش کنید
سیروان خسروی
خیلی روزا گذشت گوش کنید
سیروان خسروی
قاب عکس خالی گوش کنید
سیروان خسروی
یه روزی میای (اجرای زنده) گوش کنید
سیروان خسروی
برگرد گوش کنید
سیروان خسروی
تنها نذار گوش کنید
سیروان خسروی