خودم

خودم

fateme_esmaili

لیست آهنگ ها

سقوط گوش کنید
رام
به شب رسیدن گوش کنید
رام
از خواب پریدن گوش کنید
رام
هر روز کمتر گوش کنید
رام
دست آخر گوش کنید
رام
تبعید اجباری گوش کنید
رام
فراموشی گوش کنید
رام
نرسیدن گوش کنید
رام
دنیای بعد تو گوش کنید
گروه سون
بنویس از سر خط گوش کنید
محسن یگانه
وابستگی گوش کنید
محسن یگانه
نباشی (ریمیکس) گوش کنید
محسن یگانه
دیشب، همین موقع گوش کنید
امین حبیبی
بی خوابی گوش کنید
امین حبیبی
تکیه گاه گوش کنید
امین حبیبی
ترکم نکن گوش کنید
امین حبیبی
دیوونه میکنی منو گوش کنید
امین حبیبی
دکلمه گوش کنید
رضا صادقی
کلمه بردن خدا گوش کنید
امیرفریدون خردمهر
نقش قالی (دکلمه) گوش کنید
خسرو شکیبایی
مهرداد کاظمی