جمشید نجفی آخشاملار

جمشید نجفی آخشاملار

hadi

لیست آهنگ ها

گلین باجی گوش کنید
جمشید نجفی
تویون مبارک گوش کنید
جمشید نجفی
چاغیرمنی گوش کنید
جمشید نجفی
وای قلبیم گوش کنید
جمشید نجفی
تقدیر گوش کنید
جمشید نجفی
گل گل (بی کلام) گوش کنید
جمشید نجفی
آخشاملار گوش کنید
جمشید نجفی
گجه لر گوش کنید
جمشید نجفی
خلبانان گوش کنید
جمشید نجفی
شیرین و فرهاد گوش کنید
جمشید نجفی
مبارک باد گوش کنید
جمشید نجفی
بی کلام گوش کنید
جمشید نجفی