مهدی

مهدی

مهدی معتمدی

لیست آهنگ ها

گلدی بابا گوش کنید
جمشید نجفی
کیم ویردی یارا قلبوه پیکان آنام اوغلی گوش کنید
استاد حاج سلیم موذن زاده
بیردانه گوش کنید
بهنام علمشاهی
خدانگهدار گوش کنید
محمد علیزاده
خدانگهدار گوش کنید
محمد علیزاده
چهل درجه گوش کنید
محمد علیزاده
چهل درجه گوش کنید
محمد علیزاده
چهل درجه گوش کنید
محمد علیزاده
اشکامو تو می بینی تو می دونی چیه دردم گوش کنید
حاج سید مجید بنی فاطمه
اشکامو تو می بینی تو می دونی چیه دردم گوش کنید
حاج سید مجید بنی فاطمه
همش دلم می گیره برا حرم گوش کنید
حاج سید مجید بنی فاطمه
همش دلم می گیره برا حرم گوش کنید
حاج سید مجید بنی فاطمه