البوم۱

البوم۱

یوسف

لیست آهنگ ها

چرا رفتی گوش کنید
همایون شجریان
درون آینه گوش کنید
همایون شجریان
دل به دل گوش کنید
همایون شجریان
کولی گوش کنید
همایون شجریان
همه هیچم گوش کنید
همایون شجریان
چونی بی من گوش کنید
همایون شجریان
شتک گوش کنید
همایون شجریان
در حصار شب گوش کنید
همایون شجریان
وایسا دنیا... گوش کنید
رضا صادقی
وایسا دنیا... گوش کنید
رضا صادقی
خدا همین حوالیه گوش کنید
حامد همایون