سنتی

سنتی

mohsen Mohseni

لیست آهنگ ها

تصنیف وقت طرب گوش کنید
علی اصغر بهمنی
آواز همراه با کمانچه و سنتور گوش کنید
علی اصغر بهمنی
تصنیف دلبر عیار گوش کنید
علی اصغر بهمنی
تصنیف از تو بگذشتم گوش کنید
علی اصغر بهمنی
آواز همراه با تار گوش کنید
علی اصغر بهمنی
تصنیف صیاد گوش کنید
علی اصغر بهمنی
آواز همراه یا سه تار گوش کنید
علی اصغر بهمنی
آواز همراه یا سه تار تصنیف گردش چرخ گوش کنید
علی اصغر بهمنی