ایرج بسطامی

ایرج بسطامی

یوسفعلی گلابزایی

لیست آهنگ ها

قطعه نوشانوش گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف به رهی دیدم برگ خزان (اصفهان) گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف چه دلها گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف هستی من گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف خانه بوی گل گرفت گوش کنید
ایرج بسطامی
قطعه نوشانوش گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف گلپونه ها گوش کنید
ایرج بسطامی
قطعه رقص آشفته گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف حریر مهتاب گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف شباهنگام گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف همه دردم گوش کنید
ایرج بسطامی
تصنیف به رهی دیدم برگ خزان (اصفهان) گوش کنید
ایرج بسطامی
مقدمه و چهار مضراب بر اساس ساخته استاد جلیل شهناز (دشتی) گوش کنید
ایرج بسطامی
ساز و آواز 1 دشتی گوش کنید
ایرج بسطامی