تهران قدیم 2

تهران قدیم 2

مسعود

لیست آهنگ ها

آید بُرون گوش کنید
مرتضی احمدی
لب غنچه گوش کنید
مرتضی احمدی
شاطر علی ممد گوش کنید
مرتضی احمدی
محصولِ شهر اصفهان گوش کنید
مرتضی احمدی
صبح ها که از خواب پا می شم گوش کنید
مرتضی احمدی
سَرِ شب گوش کنید
مرتضی احمدی
عروسی گوش کنید
مرتضی احمدی
حریرُم گوش کنید
مرتضی احمدی
دم گاراژ بودم گوش کنید
مرتضی احمدی
عُذرا خانوم گوش کنید
مرتضی احمدی
شاه کج کلاه گوش کنید
مرتضی احمدی
دلبرِ من گوش کنید
مرتضی احمدی
شمس العماره گوش کنید
مرتضی احمدی